Logo: HFC fri køling, link til forsidenLogo: HFC fri køling, link til forsiden
HFC fri køling
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: HFC fri køling 

Videncenter for HFC-fri kølingThumbnail af Thumbnail Refrigerant Charge Calculator, som er udviklet af Enviros Ltd for Department for Environment Food and Rural Affairs (defra) og Department of Trade and Industry (dti) - 2 "Government Departments" i England
Regneark til beregning af kølemiddelfyldning "Refrigerant Charge Calculator"
Enviros Consulting Ltd i England har udarbejdet et regnearksbaseret værktøj "Refrigerant Charge Calculator" til beregning af kølemiddelfyldningen. Her på hjemmesiden findes et direkte link til "Refrigerant Charge Calculator"
 

Thumbnail af EXCEL-regneark til  beregning af TEWI
Regneark til beregning af TEWI (Total Equivalent Warming Impact)
Det kan være nyttigt at beregne og sammenligne drivhuseffekten af forskellige anlægsudformninger. Videncentret har udarbejdet et Excel-regneark til dette formål, som er til fri dispostítion for enhver. Regnearket kan downloades fra hjemmesiden.
 

En illustration af et propan-molekyle - hentet på internettet
Ajourført designmanual for kulbrintesystemer
Teknologisk Institut har ajourført og opdateret en "designmanual" for kulbrinte-systemer i forhold til 2008-udgaven af EN 378. Vejledning har til formål at afdække hvilke særlige forhold, der skal foretages i forbindelse med opstilling af mellemstore køleanlæg med kulbrinter som kølemiddel.
 

Thumbnail af SuperBest´s logo
Transkritisk CO2-anlæg hos SuperBest i Charlottenlund
I forbindelse med en større renovering af butikken besluttede købmanden at udskifte det eksisterende køle-anlæg med syntetisk kølemiddel til et anlæg med fremtidssikret naturligt kølemiddel.
 

Thumbnail af logoet for firmaet VWR
Propylen-chiller hos VWR - Bie & Berntsen A/S
VWR - Bie & Berntsen har installeret en R1270-chiller med 2 separate kredsløb for et indirekte glykolsystem til et ventilationsanlæg og et serverrum. Den samlede køleydelse er 100 kW og hvert kredsløb indeholder 9 kg propylen.
 

EU´s logo
Nye forordninger fra EU-kommissionen
EU-kommissionen har udgivet 3 nye forordninger i tillæg til F-gasforordningen: 1. Om indberetning fra producenter, importører og eksportører. 2. Om mærkernes udformning og supplerende mærkningskrav. 3. Om standardlækagekontrolkrav til stationært udstyr.
 

Et billede med pærer, æble og druer til thumbnail af frugt
Kølelager for frugt og grønt
En case om et kaskadeanlæg med CO2 og R410A, der er installeret på et lager for frugt og grønt med 10 forskellige kølerum.
 

McDonalds logo hentet fra www.mcdonald.dk og resized
HVAC-unit med CO2 ved McDonalds
Større fokus på miljømæssige aspekter fik Nilan A/S til at gå ind i et projekt om at konvertere mellemstore HVAC-units til naturlige kølemidler. Anlægget i casen er installeret ved McDonalds i Vejle.
 

Thumbnail af CO2-trykbeholder - udsnit af figur på AGA´s hjemmeside
Designmanual for CO2-systemer
Teknologisk Institut har udarbejdet en designmanual for CO2-systemer, hvor overskrifterne på hovedafsnittene er: 1. Baggrund, 2. CO2´s egenskaber og 3. Generelt systemdesign - grænser og muligheder.

 Se også...